Teeifuka USA   TEEIFUKA IS NOODKREET Teeifuka Suriname

Site over de Marrons uit het binnenland van Suriname  en ontwikkelingsprojecten van Stichting Teeifuka in het boven Suriname gebied


Actueel/nieuws | Organisatie |  Marrons |  Beleidsplan | Projectverslagen | Promotie | Columns |  Foto | Audio | Video | Contact


Oud-directeur Leo van Doorn van woningcorporatie UWOON overhandigt op 20 juni 2012 gift van Ä 4.522,50 aan Stichting Teeifuka


ACTUEEL & NIEUWS   |      Downloads   |Twitter|Facebook|hyves|


Oud-directeur UWOON overhandigt gift van Ä 4.522,50 aan stichting Teeifuka - 20062012

Op woensdag 20 juni 2012 overhandigde Leo van Doorn, oud-directeur van de Harderwijkse woningcorporatie UWOON, een gift aan stichting Teeifuka uit Harderwijk. De voorzitter van Teeifuka, de heer Lugard mocht een bedrag in ontvangst nemen ter waarde van Ä 4.522,50. Het bedrag is gedoneerd voor de afscheidsreceptie van de heer Doorn. Hij trad in april 2012 terug als voorzitter van de Raad van Bestuur bij UWOON. Ook de huidige directeur mevrouw Ir. Moniek van Balen-Uilen was aanwezig bij de overhandiging.

>>>Lees verder>>>>


>>  Twaalfde hulpgoederenactie weer volbracht - 11042012

>>  Teeifuka is opgenomen in het Basic Education (BE) Program van ZZg - 01042012

>>  Stichting Pelgrimshoeve uit Zoetermeer schenkt Teeifuka Ä 1250 - 25022012

>>  Moeder Teeifuka (Nka) is op 86 jarige leeftijd heen gegaan - 19092011

>>  De voorschool (Peh Peh Leey) in Nieuw Aurora werpt vruchten af - 31032011

>> Teeifukaís elfde hulpgoederenactie voor Suriname januari 2011 - 02022011

>> Teeifuka op Christmas Carol/kerstmarkt 2010 Harderwijk - 13122010

>>> ga naar het volledige actueel/nieuws overzicht >>>


 3 (drie) manieren om stichting Teeifuka te ondersteunen

Onze stichting heeft uw ondersteuning en hulp nodig. Deze ondersteuning kan op 3 (drie) verschillende manieren worden gegeven: 1. financiŽle bijdrage; 2. Inzet/inbreng als vrijwillige/deskundige 3. Schenking (hulp)goederen.

-          FinanciŽle ondersteuning kan via ING bankrekening: 9697935 t.n.v. Stg. Ontwikk. Proj. Teeifuka in Harderwijk

-          Voor inzet als vrijwilliger en doneren van hulpgoederen, bel:+31341423127 /+31651111299 of mail naar: info@teeifuka.nl.        >>>Lees verder>>>


TEEIFUKA IN HET KORT

Stichting Teeifuka is in 2003 opgericht om initiatieven van de mensen in het Boven Suriname gebied voor welzijn en welvaartsverbetering te ondersteunen. Wij richten ons voornamelijk op het ondersteunen van het onderwijsproces via vroeg- en voorschoolse en buitenschoolse activiteiten. Wij zijn van mening dat alleen via onderwijs de achterstand in ontwikkeling van onze doelgroep kan worden ingelopen waardoor hun welzijn en welvaart kunnen verbeteren.

Teeifuka Nederland, Teeifuka USA en Teeifuka Suriname richten zich op voorschoolse activiteiten voor kinderen van 2,5 tot 5 jaar en ontplooien van buitenschoolse activiteiten ter ondersteuning van het onderwijsproces, stimulering van de lokale economie, creŽren van werkgelegenheid en armoede bestrijding door hulpgoederenzendingen. Stichting Teeifuka faciliteert Nederlandse stagiaires in Suriname, biedt Nederlandse vrijwilligers de mogelijkheid om hun vakantie in het gebied te combineren met ontwikkelingswerk, adviseert over en organiseert reizen naar het boven Suriname gebied en adviseert Nederlandse particulieren en organisaties bij ontwikkelingssamenwerking met Suriname. Stichting Teeifuka heeft deel uitgemaakt samen met 16 (zestien) andere Nederlandse Marronorganisaties van de vereniging Samenwerkende MarronOrganisaties Nederland (SaMON - www.samon.info) die werkte aan de integratie en zichtbaarheid van Marrons in de Nederlandse samenleving en aan coŲrdinatie en afstemming van activiteiten die gericht zijn op (het binnenland van) Suriname. ***Fotostory 122003-022011***


Filmpje voorschool | Surnaams-Binnenland | Suriname-info | Columns/Analyses | Surinaams-eten | Toerisme/Reizen | Jarentachtig | Stichtingsdocumenten | Teeifuka-Media | Kaart-Suriname | Boeken | Oneliners | Links


Sponsors: Cordaid | Rotary Harderwijk | Uwoon Harderwijk | VCO Harderwijk | ZZg | Skanfonds

Bazuinpad 7, 3845 DX HARDERWIJK,  T: +31651111299 / +5977526573/ +5978529626; E: info@teeifuka.nl; Giro: 9697935; KVK: 08120461

© Copyright Rufus RoŽl Lugard